365bet亚洲版官网

进明寺恭请超界法师讲法授课

发布时间: 2012-02-21 20:41:02

 

2月以来,为了提高本寺尼众的佛学素养,进明寺住持普端法师恭请超界法师为本寺尼众讲解《僧伽作持》。

 

期间,受泉州少林寺方丈常定大和尚之邀,进明寺住持普端法师陪同超界法师前往泉州少林寺。并于218日—20日(农历正月二十七至二十九)为泉州少林寺常住僧众及信众启讲《印光大师全集净土法要》。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(中:泉州少林寺方丈常定大和尚;右:超界法师;左:普端法师)